Imieniny:           IP:   
Z E S P Ó Ł    S Z K Ó Ł   -   G I M N A Z J U M   W   L I P N I C Y
napisz foto G o c h y  t o   ś w i a t ... Strona główna Wstecz
poczta  foto
Refleksje kierownika szkoły - Bolesława Machuta
(tekst bez zmian)
Gochy to świat deskami zabity. Karne miejsce dla nauczycieli i urzędników. Dlatego też nauczyciele współpracowali ze sobą - frontem do przeciwności. Ostoją działalności była organizacja nauczycielska: Ognisko Związku Nauczycielstwa Polskiego z siedzibą w Lipnicy. Konferencje nauczycielskie to dwie lekcje pokazowe, referaty szkoleniowe, potem uczty i zabawy do rana. Przodownikami pracy nauczycielsko - oświatowej byli: Słomiński Józef z Gliśna, Hinc z Brzeźna, Burkiewicz Feliks z Kiedrowic, Wera Jan z Osusznicy, Leon Brzóskowski z Wojska, poprzednio w Łąkiem Karpus Stanisław i inni.
  Na dzień 1 sierpnia 1939 roku byli następujący nauczyciele:
 • Szkoła II stopnia w Lipnicy -     Machut Bolesław, Kubacki Józef, Łukowska Antonina
 • Szkoła I stopnia Kiedrowice -  Burkiewicz Feliks
 • Szkoła I stopnia Karpno -         Mindak Alfons
 • Szkoła I stopnia Prądzonka -   Niemczyk Karol
 • Szkoła I stopnia Mielno -          Poraszka Władysław
 • Szkoła I stopnia Zapceń -        Raatz Michał
 • Szkoła I stopnia Luboń -          Torłop Leon
 • Szkoła I stopnia Prądzona -    Talaszka
 • Szkoła I stopnia Gliśno -          Słomiński Józef
W ostatnich latach Rodzina Wojskowa Toruń odwiedziła Lipnicę, przede wszystkim szkołę. z jej środków zorganizowano dożywianie, młodzież otrzymała bieliznę, buty, ubrania, nawet 1 kg konfektów Wedla. Szkoła na zaproszenie generała Tokarzewskiego bawiła na bezpłatnej wycieczce w Toruniu. Występy w Radiu Toruń, kino, teatr, ognisko harcerskie itd. Jeszcze dnia 20 sierpnia 1939 r. gen. Tokarzewski odwiedził szkołę i kierownika, przywożąc pomoce naukowe i kilkaset liczącą bibliotekę.

o szkole    szkoła w liczbach...    kronika
strona główna  Wstecz  Do góry
Admin:  zslipnica@poczta.onet.pl